Akademia

LOKALIZACJA

Akademia mieści się w dwóch głównych dzielnicach Gdańska, a mianowicie na Starym mieście ( tuż obok ulicy Długiej ) i we Wrzeszczu ( w sąsiedztwie Galerii Bałtyckiej ).
Akademia stanowi całość z naszymi regularnie funkcjonującymi salonami, co daje uczestnikom kursu możliwość poznanie pracy salonu z każdej strony, a także poznania zasad współpracy z innymi pracownikami jak i z klientami.
Mają też możliwość podpatrywania pracy naszych mistrzów, uczenia się od nich zarówno tajników praktycznych jak i teoretycznych.
Do dyspozycji uczestników są sale zajęciowe, zaplecze z kuchnią, toalety, sala z myjniami i laborem, a także dostęp do wi-fi.

SPRZĘT

Akademia dysponuje profesjonalnym sprzętem fryzjerskim takich firm jak: JAGUAR, ERMILA, BABYLISS PRO, MOSER.

KOSMETYKI

Salon szkoleniowy stosuje kosmetyki i farby takich firm jak : LOREAL PROFESSIONAL, KERASTASE, SEXY HAIR.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie stanowi cykl 300 godzin podzielonych standardowo na 30 bloków zajęć, jednakże jest to kwestia indywidualnego doboru planu edukacyjnego.
Uczestnik kursu wybiera jeden z możliwych trybów, czyli dzienny lub weekendowy, które trwają odpowiednio 6-8 i 15 tygodni.

CELE SZKOLENIA

Prowadzony przez nas kurs w pełni przygotowuje do samodzielnej pracy na stanowisku fryzjera. Wielu naszych kursantów zaraz po zakończeniu szkolenia rozpoczęło pracę zarówno w Polsce jak i za granicą. Część z nich otworzyło swoje salony lub dzierżawi stanowisko.
Dla najlepszych przygotowaliśmy stabilne miejsca pracy w naszych salonach.

OPIS

Szkolenie podzielone jest na dwa podstawowe bloki:

Teoretyczny ( 50 godzin ), podczas zajęć poznaje się zagadnienia chemii fryzjerskiej, budowę włosa i skóry głowy, teorię strzyżeń i pielęgnacji, a także zasady obsługi klienta, BHP i pozostałe zagadnienia związane z teorią zawodu fryzjera.

Praktyczny ( 250 godzin ), który swoim zakresem obejmuje pracę na główkach treningowych ( pierwsza część), podczas której praktyka przeplata się z teorią. W tym czasie poznaje się techniki strzyżeń i koloryzacji, a także sposoby czesania, modelowania, upięć , a także nakręcanie na wałki, wyciskanie fal itd.
Druga część ( około 70% czasu w tym etapie ) to praca z modelami i modelkami.
Ta część polega no kompleksowej obsłudze klienta, czyli analizie stanu skóry głowy i włosów, doborze fryzury i koloru, który następnie wykonujemy, a także na doborze pielęgnacji i profesjonalnej poradzie odnośnie stylizacji i dbania o fryzurę w warunkach domowych.
Podczas kursu, każdy uczestnik pracuje z przynajmniej 50 modelami i modelkami.
Wszystkie te czynności wykonywane są pod kontrolą wykładowców, którzy na bieżąco pomagają i korygują błędy.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE :

- Dyplom ukończenia Akademii w języku polskim i angielskim,
- Certyfikat z ocenami z egzaminu praktycznego i teoretycznego,
- Zaświadczenie o ukończonym kursie zawodowym,
- TYTUŁ CZELADNICZY – ukończenie szkolenia uprawnia do zdawania egzaminu w Izbie Rzemieślniczej

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Szkolenie rozpoczynamy od podstaw sztuki fryzjerskiej, dlatego też nie stawiamy żadnych wymagań co do wieku i wykształcenia.

WYMAGANY SPRZĘT

Zapewniamy naszym kursantom wszystkie niezbędne, sprzęty i produkty do szkoleń. A także gwarantujemy modeli i modelki do ćwiczeń.

KOSZTY

Bez względu na wybrany tryb nauczania cena szkolenia wynosi 7900 zł.

FINANSOWANIE

Opłata może zostać indywidualnie rozłożona na dogodne, nieoprocentowane raty.
Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania kursu z Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych, zarejestrowanych w UP.

Więcej informacji : tel 501 142 543